Warlubie

Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie (ulicy Szkolnej)

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 501 375,61 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 250 687,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę nowej pieszojezdni o nawierzchni asfaltowej, przystanku autobusowego  oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości łączącej dojazd do budowanej hali sportowej i szkoły podstawowej w Warlubiu.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, którym została firma UNITRAK Sp. z o.o. Plac budowy został przekazany 19 listopada 2019 r. Termin realizacji inwestycji przewidziano do czerwca 2020 r.