Wąbrzeźno

Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 993 505,77 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 016 672,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. rozebranie obecnych jezdni, krawężników i chodników oraz podbudowy tych dróg, regulację pionową studzienek, wymianę włazów żeliwnych, wykopu koryta pod konstrukcję drogi,  wybudowanie kanału z rur PVC, wykonanie studni rewizyjnych, zamontowanie studzienek ściekowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg. Nawierzchnia jezdni ul. Wspólnej będzie bitumiczna, po prawej jej stronie (patrząc od ul. Grudziądzkiej) wybudowana będzie ścieżka rowerowa, a po lewej stronie chodnik. Chodnik będzie wyłożony szarą kostką betonową, a wjazdy do posesji – czerwoną kostką betonową.  Nawierzchnia ścieżki będzie z czerwonego asfaltu.

Ulice Piękna i Kwiatowa staną się pieszo-jezdniami, ich nawierzchnia będzie wyłożona szarą kostką betonową, a wjazdy do posesji czerwoną kostką. Wzdłuż ulic wybudowane będą ścieżki rowerowe – tak jak na ul. Wspólnej – z nawierzchnią z czerwonego asfaltu.