Unisław

Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo”, wynosi 1.867.455,00 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1.213.845,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę dróg:

  • ul. Dębowa – droga gminna nr 060469C (od ul. Bydgoskiej do km 0+155);
  • ul. Modrzewiowa – droga gminna nr  060468C;
  • ul. Jesionowa – droga gminna nr 060474C.

Zakres zadania obejmuje utwardzenie dróg gminnych o łącznej długości: 806 mb. Jezdnie dróg zlokalizowane są w śladzie istniejących tras przebiegających w terenie równinnym.

Przedmiotowy ciąg dróg obsługuje komunikacyjnie przydrożne nieruchomości. Ulica Dębowa stanowi istniejące połączenie komunikacyjne z ul. Bydgoską (DW 551, klasy Z).

Założenia i parametry projektowe (dla wszystkich dróg):

  • klasa funkcjonalno-techniczna: D (dojazdowa),
  • prędkość projektowa: 30 km/h,
  • szerokość normatywna: 5,00 m (przekrój 1×2, trasa jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu po 2,50 m każdy) + lokalne poszerzenia,
  • przekrój uliczny.

Nawierzchnia dróg, chodników i zjazdów zostanie wykonana z kostki betonowej. Komunikacja piesza zapewniona będzie przez chodniki o normatywnej szerokości 1,50 m (w przypadku odsunięcia chodnika od jezdni) oraz punktowo o szerokości 2,00 m (w przypadku zbliżenia chodnika do jezdni). Chodnik będzie komunikował ruch pieszych pomiędzy trasami na całym osiedlu jak również wzdłuż ul. Dębowej, na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Modrzewiowej.