Tuchola

Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi

W ramach zadania planowana jest rozbudowa 3 odcinków dróg: ul. Karasiewicza, ul. Chopina i ul. Kolejowej w technologii mieszanek mineralno-bitumicznych. Planuje się wykonanie chodników z kostki betonowej. Zatoki postojowe projektowane są w technologii kostki betonowej (ul. Karasiewicza) oraz kamiennej kostki rzędowej (ul. Chopina). Pozostały teren zostanie zagospodarowany, uzupełniony zabrukami i zielenią. Wykonana zostanie nowa sieć oświetlenia ulicznego, wszystkie przejścia zostaną doświetlenie, a jedno z przejść wyposażone zostanie również w sygnalizację świetlną ostrzegawczą (przejście przy szkole na ul. Karasiewicza).

Całkowita wartość inwestycji: 2 822 300,77 zł. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg samorządowych: 1 411 150,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 010805C – ul. Sępoleńskiej na odcinku pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Szkolną w Tucholi

W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Sępoleńskiej. Na całej długości drogi planuje się obustronne chodniki o szerokości 2,0m. Planuje się przebudowę 2 skrzyżowań (z ulicami Szkolną/Krefta i ulicą Kolejową). Nawierzchnia jezdni w całym zakresie zamierzenia inwestycyjnego projektowana jest w technologii mieszanek mineralno-bitumicznych, z wyjątkiem rejonu skrzyżowania ul. Sępoleńskiej i Szkolnej, gdzie zaprojektowano nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej oraz przejścia dla pieszych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania, gdzie przewidziano nawierzchnię z czerwonej kostki klinkierowej. Chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej oraz, w niewielkim fragmencie w rejonie skrzyżowania Sępoleńska-Szkolna, z cegły klinkierowej czerwonej. Zatoki postojowe projektowane są w technologii kostki betonowej. Pozostały teren zagospodarowany zostanie zabrukami i zielenią. Na terenie całego zakresu inwestycji wykonana zostanie również nowa sieć oświetlenia ulicznego (4 punkty świetlne, w tym jeden z podwójnym ramieniem i trzy z pojedynczym).

Całkowita wartość inwestycji: 1 162 876,83 zł Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg samorządowych: 581 438,00 zł.

Przebudowa ulic gminnych Szkolnej (010819C), placu Zamkowego (010787C) i Zamkowej (010837C) w Tucholi

Nawierzchnia jezdni w całym zakresie zamierzenia inwestycyjnego projektowana jest w technologii mieszanek mineralno-bitumicznych, z wyjątkiem przejść dla pieszych, gdzie przewidziano nawierzchnię z czerwonej kostki klinkierowej. Chodniki częściowo wykonane zostaną z kostki klinkierowej układanej na płasko, czerwonej (chodniki na ul. Szkolnej i pl. Zamkowym z wyjątkiem wyspy na pl. Zamkowym oraz fragmenty ul. Zamkowej) i żółtej (wyspa na pl. Zamkowym) oraz stylizowanej kostki betonowej (fragmenty ul. Zamkowej). Zatoki postojowe projektowane są w technologii kostki. Pozostały teren zagospodarowany zostanie zabrukami i zielenią. Wykonana zostanie nowa sieć oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość inwestycji: 3 334 374,92 zł Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg samorządowych: 1 667 187,00 zł.