Topólka

Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek

Całkowita wartość inwestycji wynosi 201 799,34 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% wartości zadania, tj.: 110 998,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm na długości 170 m. Ponadto wykonano krawężniki oraz ustawiono oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iłowo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 104 400,40 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% wartości zadania, tj.: 67 420,00 zł.

Istniejąca droga miała zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, którą wykorzystano jako dolną warstwę podbudowy. Została ona spryskana emulsją asfaltową a następnie przykryta warstwą ścieralną.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Torzewo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 214 809,89 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% wartości zadania, tj.: 118 145,00 zł.

Droga posiadała nawierzchnię tłuczniową. Wykorzystano ją jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu górnej warstwy podbudowy została zamknięta podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami twardymi.