Tłuchowo

Przebudowa dróg gminnych Tłuchowo – Spokojna, Tłuchowo-Sierpecka

Całkowita wartość inwestycji wynosi 445 645,28 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 311 951,00 zł.

W ramach realizacji tej inwestycji przebudowano odcinek 231 mb drogi 170962 Tłuchowo-Sierpecka i 611 mb drogi Tłuchowo-Spokojna. Zakres robót objął wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników, mijanek, pionowej i poziomej organizacji ruchu, w tym przejść dla pieszych.

Przedsięwzięcie było realizowane m.in. wzdłuż obiektów publicznych (stadion gminny) oraz obiektów sakralnych (Kościół oraz cmentarz parafialny).