Szubin

Rozbudowa dróg gminnych nr 0901016C i 090923C – ulic Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

Zakres rozbudowy obejmuje: wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 1 490 mb oraz przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego, odwodnienia nawierzchni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 884 999,94 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 515 208,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

Zakres przebudowy obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1902 mb i szerokości 3,5 mb, wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, wykonanie mijanek, wykonanie poboczy, usunięcia kolizji z siecią energetyczną, wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 098 856,50 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 049 428 zł.