Świecie

Budowa drogi  gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczna na osiedlu Marianki IV w Świeciu

W ramach inwestycji, której celem jest rozwój infrastruktury drogowej w gminie Świecie zaplanowano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 822 084,60 zł. Realizacja zadania współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% tj.: 1 911 042,30 zł.