Strzelno

Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska w Strzelnie

Całkowita wartość inwestycji wynosi 344 584,12 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 206 750,00 zł.

Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, montaż krawężników i obrzeży, podbudowę chodników, wykonanie nawierzchni chodników, podbudowę zjazdów, wykonanie nawierzchni zjazdów, podbudowy drogi, nawierzchni drogi, posadzenie zieleni, oznakowanie pionowe i poziome.

Na realizacje przebudowy podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Firmą Zakład Betoniarski Robert Kopiecki z Kleczewa.

Przebudowa drogi gminnej ul. Sczanieckiej w Strzelnie

Całkowita wartość inwestycji wynosi 346 233,29 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 207 739,00 zł.

Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, montaż krawężników i obrzeży, podbudowę chodników, wykonanie nawierzchni chodników, podbudowę zjazdów, wykonanie nawierzchni zjazdów, podbudowy drogi, nawierzchni drogi, posadzenie zieleni, oznakowanie pionowe i regulacja urządzeń obcych.

Na realizację przebudowy podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Firmą OGROBET Maciej Kaźmierczak z Wilczogóry.