Sadki

Przebudowa drogi gminnej Radzicz-Dębionek.

Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej numerze 090209C  na odcinku między miejscowościami Radzicz i Dębionek z drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Droga łączy miejscowości wiejskie. Realizacja projektu polega na przebudowie złego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego o złym stanie technicznym, okresowo droga jest nieprzejezdna. Po przebudowie powstał odcinek o szerokości  jezdni 3,5 m z zaprojektowanymi mijankami, szerokość poboczy po 0,75 m, z każdej strony, kategoria drogi: gminna, długość odcinka podlegającego przebudowie 1430 mb.

1.10.2019 zawarto umowę  nr 142G/1/2019 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na ww. zadanie. Wykonawca inwestycji była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin. Przebudowa rozpoczęła się 21.10.2019 r. przekazaniem Wykonawcy placu budowy i zakończyła się  19.12.2019 r.  Droga została wykonana w technologii betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi poboczami, zjazdami indywidualnymi. Wykonane zostało także oznakowanie drogi.

Całkowita wartość inwestycji wynosi  1 035 465,50 zł . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 569 506,02 zł.