Ryńsk

Przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo – Zieleń

W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości ok. 3,3 km, przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1725C i skrzyżowanie z drogą gminną, wykonano pobocza drogi, wykonano odcinek chodnika i peron o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, zamontowano oznakowanie drogowe pionowe (w tym aktywne) i poziome, próg zwalniający wyspowy, lampy oświetleniowe.

Całkowita wartość inwestycji 3 196 863,14 zł zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 890 249,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070276C Nielub – Trzcianek

W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 31,0 km, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonano pobocza drogi, peron o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, zamontowano oznakowanie drogowe pionowe.

Całkowity koszt inwestycji: 880 382,48 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 521 052,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych nr  070382C, 070390C, 070393C w miejscowości Ryńsk

W ramach przebudowy dróg w Ryńsku wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości ok. 1,17 km, przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 551 i skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonano pobocza drogi, chodniki  i peron o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, zamontowano oznakowanie drogowe pionowe (w tym aktywne) i poziome oraz próg zwalniający wyspowy.

Całkowita wartość inwestycji: 2 152 535,16 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 167 099,00 zł.