Rogowo (Powiat Żniński)

Przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie – Szelejewo, Gmina Rogowo

Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 130566C o  wzmocnionej nawierzchni tłuczniowej z tłucznia twardego o grubości śr. 15 cm o szerokości 5,20 m relacji Grochowiska Szlacheckie – Szelejewo. Przebudowywana droga gminna biegnie od m. Grochowiska Szlacheckie od drogi powiatowej relacji Gąsawa-Rogowo w kierunku m., a kończy się na granicy Gminy Rogowo z Gminą Gąsawa m. Szelejewo.

Parametry projektowe drogi: długość drogi gminnej 1802,00 m, szerokość jezdni bitumicznej 5,00 m, szerokość pasa ruchu 2,50 m, spadek poprzeczny jezdni 2%, szerokość pobocza ziemnego 2×0,75, spadek poprzeczny pobocza 8%, prędkość projektowa 30 km/h, nośność nawierzchni po przebudowie 80kN/oś, kategoria ruchu KR 1-2, droga gminna klasy L –lokalna. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej będzie to droga utwardzona o długości 1, 802 km.

Całkowita wartość inwestycji to kwota brutto 614 968,19 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 309 636,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże – Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże

Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejącej drogi o długości 1,018 km (odcinek 1 – km 0+000,00 do 0+882,00 i odcinek 2 km 0+000,00 do 0+136,27) z wykonaniem chodnika i zjazdów na posesje w miejscowości Grochowiska Księże. Droga o szerokości  jezdni 5,00 m, z poboczem umocnionym kruszywem łamanym szer. 0,50 m i 0,25 m pobocza z gruntu oraz chodnikiem szerokości 1,50 m z kostki betonowej i zjazdami na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm. Długość odcinka 1,018 km. 

Całkowita wartość inwestycji to kwota brutto 839 243,18 zł natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 422 081,00 zł.