Radziejów

Przebudowa drogi gminnej Szostka – Mała Szostka w miejscowości Szostka, Przebudowa drogi gminnej Radziejów – Kolonia Zagorzyce w miejscowości Zagorzyce.

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180424C Szostka – Mała Szostka od km 0+998 do km 1+498 w miejscowości Szostka, Przebudowa drogi gminnej nr 180416C, Radziejów – Kolonia Zagorzyce od km 0+850 do km 1+287 w miejscowości Zagorzyce”, wynosi 464.261,22 zł. jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 232.130,00 zł.

Zadanie zostało ukończone w październiku 2019 r.

Prace zostały rozpoczęte i zakończone w terminie określonym w umowie z Wykonawcą. Wykonany zakres zadań obejmował: roboty ziemne, jezdnię, pobocza wraz z robotami uzupełniającymi.

Podczas realizacji zadania, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie skrzyżowania zgodnie z projektem budowlanym. Wykonawca zaproponował  wykonanie skrzyżowania z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, zamiast projektowanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.