Radomin

Przebudowa drogi gminnej nr 110317C w miejscowości Szczutowo

Przebudowana została droga na długości 965mb, powstał przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7 m każda, próg zwalniający oraz 14 zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone zostały rowy chłonno – odparowujące na długości 460 m. Odbiór drogi nastąpił 17 października 2019 r.

Całkowity koszt inwestycji dla zadania wyniósł 299 747,31 , kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 179 848,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny

Przebudowana została droga na długości 950mb, szerokość drogi wynosi 3,5m. Powstał przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7 m każda, próg zwalniający oraz 14 zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone zostały rowy chłonno – odparowujące na długości 851 m.

Odbiór drogi nastąpił 17 lutego 2020 r.

Całkowity koszt inwestycji dla zadania wyniósł 349 958,37 zł, kwota dofinansowania – 209 975,00 zł.