Pruszcz

Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz 

Zakres zrealizowanych prac:

•           długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania: 0,343 km,

•           oznakowane dwa przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem (po dwie oprawy oświetleniowe z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego z optyką prawą i barwą białą, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji przed przejściem dla pieszych, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów),

•           lokalne ograniczenia prędkości do 30 km/h  i 2 progi zwalniające wyspowe,

•           chodniki: strona lewa 73 m, strona prawa 301 m,

•           gruntowe pobocza: strona lewa 329 m, strona prawa 73 m,

•           rozbudowane skrzyżowanie – 1 szt,

•           sygnalizację ostrzegawczą przejść dla pieszych – zadanie obejmuje rozbudowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,

•           radar z tablicą zmiennej treści (aktywną), informującą o prędkości ruchu pojazdu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 948 435,37 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych wartości zadania, tj.:  616 483 .