Powiat Tucholski

Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348

W ramach zadania wykonano: frezowanie nawierzchni, remont nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw z masy mineralno-asfaltowej, remont zjazdów, skrzyżowań, peronów i zatoki autobusowej, remont poboczy, wykonano elementy bezpieczeństwa (oznakowanie pionowe, poziome, oświetlenie hybrydowe, dynamiczny pomiar prędkości.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 330 358,06 . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:  665.179 zł.