Powiat Toruński

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km

Przebudowa drogi o klasie technicznej „L” na długości 4,895 km (z opracowania został wyłączony odcinek 130 mb który przebiega przez tereny kolejowe) ma na celu poprawę stanu techn. odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitum. oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,5-5,0 m  do  5,5m, rozbudowę skrzyżowań i budowę przystanków autobusowych; zatoki z peronem ( 2 szt.) pozostałe 4 szt. same perony, budowę chodnika wraz ze zjazdami (4 288m2). Planuje się podniesienie bezpieczeństwa poprzez: bariery energochłonne, balustrady, aktywne przejścia z sygnalizacją (3 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W zakres prac wchodzić będzie również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. W projekcie zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Droga bezpośrednio przylega do działki PKP – dworca kolejowego przy jednoczesnym połączeniu z drogą wojewódzką nr 552 w m. Papowo Toruńskie. Droga zapewnia dojazd do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Lubicz oraz Łysomice

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 850 578,63 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 2 399 831 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo.

Przebudowa drogi o klasie technicznej „Z” (na długości 0,393 km) ma na celu poprawę stanu techn. odcinka poprzez: ułożenie nawierzchni bitum. oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,8-8,0 m  do  minimum 6,0 m, przebudowę skrzyżowań i budowę przystanku autobusowego; (1 szt.) oraz 1 szt. peronu wysiadkowego;  budowę chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami (695m2). Planuje się podniesienie bezpieczeństwa poprzez: przejścia dla pieszych(3 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. Droga zapewnia pośredni dostęp do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w m. Ostaszewo. Przedmiotowy odcinek stanowi dostęp do obiektów użyteczności publicznej; tj. Gimnazjum, obiektu handlowego, oraz Stowarzyszenia Piłki Siatkowej.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 116 240,71 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 1 058 120 zł.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km

Opis: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1544C i 2002C o klasach technicznych „L” na długości 2,879 km  ma na celu poprawę stanu techn. odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitum. oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 3,0-4,0 m  do  5,0m, przebudowę skrzyżowań i budowę przystanku autobusowego w formie peronu (1 szt.) oraz budowę chodnika (1020m2). Planuje się podniesienie bezpieczeństwa poprzez: bariery sprężyste,  wykonanie przejścia (2 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W zakres prac wchodzić będzie również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. Droga nr 1544C przebiega przez teren dwóch powiatów i bezpośrednio przylega do działki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie, a w km 0+000 łączy się z drogą wojewódzką nr 551 w m. Dąbrowa Chełmińska. Z kolei droga powiatowa nr 2002C łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 546.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 652 100,01 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 1 326 050 zł.