Powiat Świecki

Przebudowa drogi powiatowej Wudzyn – Pruszcz

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej o długości. ok. 5,22 km. Zakres rzeczowy przebudowy to: roboty przygotowawcze, budowa chodników w miejscowości Brzeźno, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni (warstwa profilowa i ścieralna), wykonanie zjazdów i skrzyżowań oraz roboty wykończeniowe (pobocza, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie przepustów, bariery stalowe itp.)

Całkowity koszt inwestycji 3 552 271,60 zł. Powiat świecki otrzymał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą robót jest firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia.

Przebudowa drogi powiatowej Lipinki-Zdrojewo

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo o długości. ok. 2,42 km. Zakres rzeczowy przebudowy to: roboty przygotowawcze, wykonanie peronu autobusowego, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni (warstwa profilowa i ścieralna), wykonanie zjazdów i skrzyżowań, roboty wykończeniowe (pobocza, oznakowanie pionowe i poziome).

Całkowity koszt inwestycji 1 165 541,76 zł. Powiat świecki otrzymał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.