Powiat Nakielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek -Łankowiczki na odcinku Piotrowo-Kowalewko

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Paterek – Łankowiczki na odcinku Piotrowo-Kowalewo w km 11+470-12+682 długość 1212 mb.

Koszt realizacji zadania 1.500.553,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 750.276,00 zł.

W ramach inwestycji poszerzono jezdnię do szer. 5,5 mb (istniejąca szerokość wynosiła 4,3 – 4,5 mb), wykonano pobocza o szerokości 1.00 mb na całym odcinku, odseparowano  ruch pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów poprzez budowę ścieżki rowerowej szer. 2,00 mb i ciągu pieszo rowerowego szer. 2,5 mb w terenie zabudowanym. Wykonano odwodnienie powierzchniowe do rowów odwadniających i studni chłonnych w granicach pasa drogowego, a także wykonano istniejące zjazdy oraz wybudowano perony.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki na odcinku Liszkowo-Radzicz w km 3+100 -5+550 dł. 2450 mb.

W ramach inwestycji wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 mb na całym odcinku. Istniejąca jezdnia posiadała szerokość od 4,5 mb do 5,0 mb.

Wykonano pobocza o szer. 1,0 mb, odseparowano ruch pieszych od ruchu pojazdów poprzez budowę chodnika w miejscowości Radzicz o szer. 2,0 mb w terenie zabudowanym długość strona prawa 367 mb i strona lewa 407 mb. Wykonano odwodnienie powierzchniowe do rowów odwadniających w całym zakresie, wybudowano 2 perony i 2 zatoki autobusowe. Przy wjeździe i wyjeździe do/z  m. Radzicz zrobiono wyspy rozdzielające pasy ruchu z odgięciem toru jazdy. Ponadto wykonano istniejące zjazdy. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 429 034 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tj.:
1 714 517 .