Powiat Mogileński

Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C  Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda.

Zakres prac przewidywał wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie podbudowy, krawężników i oporników, położenie nawierzchni, budowę chodników, budowę odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, doświetlenie miejsc przejść dla pieszych.

Ogółem koszt  inwestycji wynosi: 1 107 792,74 zł. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 %  tj. kwotą 553 896,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. z Inowrocławia.