Powiat Inowrocławski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno – Żyrosławice – Opoczki – Przybranowo”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 399 999,47 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 702 949,00 zł.

Na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 246 do granicy powiatu wykonane zostały prace związane z poszerzeniem istniejącej jezdni do 5,5 m w obszarze zabudowanym oraz do 6 m poza zabudową, wzmocnieniu jezdni na całym odcinku, remoncie i budowie zjazdów, budowie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem oraz przebudowie skrzyżowań z drogami gminnymi. Zakres prac obejmował również wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Długość przebudowanego odcinka to 3170,32 metrów. Wykonawcą było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu wraz z partnerem konsorcjum – Henrykiem Boczkiem, przedsiębiorcą działającym pod firmą Drogi i Mosty Henryk Boczek z siedzibą w Inowrocławiu.

„Remont drogi powiatowej nr 2566C Inowrocław-Marulewy”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 497 413,70 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 250 156,00 zł.

Na odcinku od km 1+530 do km 2+350 wykonane zostały prace związane z wyprofilowaniem istniejącej jezdni wzmocnieniu nawierzchni siatką oraz ułożeniem warstwy ścieralnej. Dodatkowo wykonano nowe zjazdy z nawierzchni bitumicznej oraz utwardzono pobocza.

Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

„Remont drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce-Pieranie”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 541 085,52 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 271 792,00 zł.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+780 wykonane zostały prace związane z wyprofilowaniem istniejącej jezdni wzmocnieniu nawierzchni siatką oraz ułożeniem warstwy ścieralnej. Dodatkowo wykonano z nawierzchni bitumicznej nowe zjazdy, utwardzono pobocza oraz wprowadzono organizację ruchu zawierającą zarówno oznakowanie pionowe, jak i poziome.

Wykonawcą była firma Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna.