Powiat Brodnicki

Rozbudowa drogi powiatowej Sosno – Zbiczno

Koszt robót budowlanych inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno”, wynosi 6 453 698,29 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 954 244,00 zł.

Zadanie obejmowało rozbudowę drogi 1825C na odcinku o dł. 1,658 km wraz z przebudową jezdni na skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1817C Górale – Zbiczno, drogą powiatową nr 1805C /Krotoszyny/ – gr. woj. – Zbiczno – Brodnica oraz drogami gminnymi.

Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej Świedziebnia – Zasady Etap I

Zadanie obejmowało przebudowę drogi 1840C na odcinku o dł. 2,358 km. Jest to I etap przebudowy tej drogi.

Koszt robót budowlanych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840C na odcinku Świedziebnia – Zasady. Etap I od km 4 + 600 do km 6 + 958”, wynosi 4 410 761,70 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 646 457,00 zł.

Zakres robót obejmował m.in. odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi po wystąpieniu przełomów i wykonanie jedni na całej szerokości (po wykonaniu przełomów).

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2019 r.