Płużnica

Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 75G/1/2019/FDS z dnia 22 październik 2019 r.

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 30.08.2019 r. Data przekazania zadania do użytkowania – 08.11.2019 r.

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska o następujących parametrach: długość  997 mb, ilość jezdni -1, szerokość jezdni – 5,0 m, dwustronne utwardzone pobocza – 2 x 0,75 m, nawierzchnia z masy bitrumicznej o grubości 9 cm ( 4 cm + 5 cm), chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, dwa przejścia dla pieszych oświetlone lampami hybrydowymi, dwa perony autobusowe, ustawiono znaki aktywne, bariery energochłonne oraz ustawiono radar z zasilaniem solarnym.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 131 364,09 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tj.: 565 682 .