Lubraniec

Rozbudowa drogi gminnej Kazanie – Turowo

Rozbudowa obejmowała swym zakresem drogę gminną nr 190618C Kazanie – Turowo na odcinku 620 mb. Droga była w bardzo złym stanie. Nawierzchnia drogi była wykonana ze starych płyt betonowych, trylinki oraz brukowca. Były liczne spękania podłużne i poprzeczne, dlatego stanowiła realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, zarówno dla kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów.

Celem zadania inwestycyjnego była rozbudowa istniejącej drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o dł. 620 mb oraz szer. 4,5 mb. Ponadto zadanie obejmowało wykonanie poboczy utwardzonych – obustronnych z kruszywa łamanego po 0,75 mb każdy, wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, reprofilację istniejących rowów, ułożenie korytek ściekowych, wykonanie rowów odparowujących oraz montaż oznakowania pionowego drogi.

Koszt realizacji zadania – 889 417,31 zł. Gmina Lubraniec otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości zadania tj. 711 533,00 zł.

Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna.

Przebudowa drogi gminnej ul. Stary Rynek w Lubrańcu

Przebudowa obejmowała swym zakresem drogę gminną nr 192014C ul. Stary Rynek w Lubrańcu. Przebudowa była realizowana w ramach II etapu zadania (70 mb drogi, zjazdy, chodniki, zatoki). Przebudowywany 70 m odcinek drogi był w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia była nieutwardzona lub utwardzona zdegradowaną nawierzchnią asfaltową przeznaczoną do rozbiórki, posiadała liczne spękania podłużne i poprzeczne, dlatego stanowiła realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, zarówno dla kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów.

Celem zadania inwestycyjnego była przebudowa istniejącej drogi ul. Stary Rynek poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 70 mb. Ponadto zadanie obejmowało swym zakresem wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej, chodników oraz montaż oznakowania pionowego drogi.

Koszt realizacji zadania – 433 300,93 zł. Gmina Lubraniec otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości zadania tj. 284 200,00 zł. Wykonawcą robót była firma GIRDER Sp. z o.o. Sp.k. z Włocławka.