Lubicz

Rozbudowa drogi gminnej – ulica Toruńska w Grębocinie

Zaplanowano kompleksową modernizację. Poza wymianą nawierzchni i poszerzeniem drogi, prace obejmują budowę indywidualnych zjazdów na posesje i zjazdów publicznych. Docelowo na całej długości zaplanowano, że będzie to droga jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokości od 5,5 m do 6 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 m do 2 m. W ramach inwestycji przewidziano też budowę kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia drogowego z oprawami LED na słupach stalowych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży.

Całkowita wartość inwestycji to 5 443 203,40 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.