Łubianka

Przebudowa drogi gminnej (ul. Ks. J. Popiełuszki) w miejscowości Wybcz

Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz posadowienie oznakowania.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 350 427,00 zł.  Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 175 213,00 zł

Wykonawca robót budowlanych to Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. z Rogowa.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Kopernika i ul. Heweliusza) w miejscowości Łubianka

Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz posadowienie oznakowania.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 500 143,83 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 250 071,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych to Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. z Rogowa.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Letniskowa i ul. Słoneczna) w miejscowości Łubianka

Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz posadowienie oznakowania.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 596 572,14 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 298 286,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych to Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. z Rogowa.