Łasin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mosty

Przebudowa drogi gminnej 041311C w miejscowości Nowe Mosty o długości 935 mb, polega na wykonaniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej nakładki w postaci nawierzchni bitumicznej ułożonej w 2 warstwach o grubości po 4 cm o szerokości 4,5 m wraz z istniejącymi zjazdami w pasie drogi oraz wykonanie dwustronne gruntowych poboczy na całej długości przebudowywanej drogi. Inwestycja obejmuje wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze Stałą Organizacją Ruchu.

Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Świecia.

Całkowity koszt zadania wyniesie 345.769,70 zł. Gmina Łasin otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno

Przebudowa drogi gminnej 041325C w miejscowości Wydrzno o długości 980 mb, polega na wykonaniu profilowania i uzupełnienia istniejącej podbudowy warstwą tłucznia grubości średnio 8 cm oraz wykonanie 2 warstw nawierzchni bitumicznej o grubości po 4 cm i szerokości 3,5 m wraz z 3 mijankami poszerzającymi o 1,5 m szerokość jezdni na długości 25 m każda oraz wykonanie dwustronne gruntowych poboczy na całej długości przebudowywanej drogi. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Świecia.

Całkowity koszt zadania po przetargu wyniesie 361.124,41 zł. Gmina Łasin otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goczałki

Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości 550 m. Polega na wykonaniu dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego, łamanego i szerokości 3,5 m z mijanką długości 25 mb, zapewniającą odpowiednią widoczność. Całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki nie mniejsza niż 5 m. Przebudowa polega również na wykonaniu dwustronnego pobocza gruntowego o szerokości 0,75 m na całej długości przebudowywanej drogi oraz na długości 150 m wykonaniu koryta odprowadzającego wodę. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Świecia.

Całkowity koszt zadania po przetargu wyniesie 265.336,25 zł. Gmina Łasin otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.