Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 198 624,04 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 599 312,00   zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka o długości 1869,77 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 700 000,00 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 350 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szychowo o długości 972,07 m.

Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Zapluskowęsy

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 350 000,00 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 175 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę  części drogi gminnej w miejscowości Zapluskowęsy o długości 276,28 m.