Kowal

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzelewice, Więsławice

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzelewice, Więsławice obejmuje: rozebranie kostki betonowej na przepuście i zjeździe, przeprofilowanie odcinka po rozebranej nawierzchni z kostki betonowej, profilowanie warstwy bitumicznej, położenie warstwy ścieralnej, ustawienie poręczy stalowych, rozebranie starych i wykonanie nowych ścieków prefabrykowanych, rozebranie obrzeży betonowych i ustawienie krawężnika tradycyjnego, budowę lampy solarnej i poręczy ochronnych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODRÓG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 733 984.31 zł.

Gmina Kowal otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.