Koronowo

Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko – Dziedzinek (nr 050101C od  km 1+775,00 do km 4+705,90 w miejscowości Mąkowarsko, Dziedzinek)

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi gminnej 050101C relacji Mąkowarsko – Dziedzinek.  Wykonane  zostały następujące prace:  jezdnia  o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m i dł. 2930,90 mb; zjazdy o  nawierzchni z betonu asfaltowego  o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy; pobocza obustronne  z mieszkanki niewiążącej z kruszywa o szer. 0,75 m; przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi. Ponadto w ramach w/w zadania zostało przebudowanych 7  skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wykonana została stała organizacja ruchu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 938 488,18 . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 469 244 zł.

Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice (miejscowości Stary Dwór)

W ramach zadania zostały przebudowane 3 odcinki dróg gminnych w miejscowości Stary Dwór o łącznej długości 1898 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonane zostały następujące prace: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od  3,5 m do 5 m; chodnik z kostki betonowej; zjazdy o  nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy; pobocza obustronne z mieszkanki niewiążącej z kruszywa o szer. 0,75 m. Ponadto w ramach w/w zadania zostały  przebudowane 3 skrzyżowania z drogami gminnymi, została wykonana stała organizacja ruchu jak również oświetlenie drogowe.  

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 045 120,06 . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 522 560 zł.