Koneck

Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska

W 2019 r. zrealizowano inwestycję polegającą na  przebudowie drogi gminnej nr 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska – etap I na odcinku :  2,359 km na wartość : 1.259.203,83 zł tj. od drogi powiatowej nr 2616 C Przybranowo – Koneck  do drogi woj. nr 266 w m. Straszewo . Inwestycja drogowa została  wykonana ze środków finansowych  z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Koneck. Udział (FDS)  wynosi 80% tj. : 1.007.363,06 zł.

W 2020 r. zaplanowano realizację  przebudowy drogi gminnej nr 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska – etap II na odcinku 2,224 km tj. od drogi woj. nr 226 w m. Straszewo do granicy gminy  Dąbrowa Biskupia. Wartość zadania: 1.527.101,22 zł. Inwestycja realizowana  ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Koneck. Udział (FDS) wynosi 80% tj.  1.221.680,98 zł.

Długość całkowita drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo -Chlewiska – etap I i etap II  wynosi: 4,583 km.