Janowiec Wielkopolski

Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej w Bielawach

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej w Bielawach w tym: budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC z przykanalikami oraz przebudowę dróg z wykonaniem podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą robót jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.

Koszt całkowity zadania to: 1 499 251,14 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 811 932,00 zł.