Jabłonowo Pomorskie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap I

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 673 932,55 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 394 314,00 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę na odcinku 800 m,  poszerzenie jezdni do 5 m, położenie nowej nawierzchni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm, warstwa ścierna grub. 4 cm, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm, pobocza o szerokości  0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm.  Wody opadowe odprowadzone do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych.

Wykonawcą jest firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z Palędzia.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap II

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 739 652,74 zł. Jego realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 380 668,00 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę na odcinku 770 m, poszerzenie jezdni do 5 m, położenie nowej nawierzchni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa ścierna grubości 4 cm, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm, pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa o powierzchni 125,00 m² utwardzona kostką betonową grubości 8 cm wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 m i o powierzchni 90 m². Wody opadowe odprowadzone do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych.

Wykonawcą jest firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z Palędzia.