Izbica Kujawska

Przebudowa drogi gminnej nr 191720C ul. gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

Całkowita wartość inwestycji wynosi 382 572,93 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 286 929,00 zł.

Projekt przebudowy drogi zakłada:

  • długość projektowanej drogi 346 m,
  • wymianę krawężników oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez frezowanie i ułożenie warstw bitumicznych, dodatkowo wzmocnionych siatką przeciwspękaniową,
  • rozebranie chodników o szerokości 0,5m bezpośrednio przy krawężnikach a po ich wymianie odtworzenie chodników po obu stronach jezdni,
  • szerokość nawierzchni drogi: 8,00-8,20m,
  • szerokość pasa ruchu 2,75 m,
  • rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno-bitumiczna,
  • naprzemienne parkowanie wzdłuż krawędzi jezdni,  powodujące wygięcie toru jazdy,
  • wykonanie przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą (tzw. azylem).