Gostycyn

Przebudowa drogi gminnej Kamienica – Leontynowo

Zakres robót przewiduje ułożenie nowych chodników, poszerzenie drogi oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Zadanie realizuje firma MARBRUK z Charzyków za kwotę 866 463,05 złotych. Z tego 50% pochodzi z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.