Górzno

Przebudowa drogi gminnej Zaborowo – Ruda

Zakres robót przewidywał wykonanie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy gruntowych, budowę studni chłonnej, remont i oczyszczenie przepustu drogowego, zamontowanie oznakowania pionowego tablicowego oraz przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Wykonawcą robót była firma BUDOMOST Sp. z o.o. z miejscowości Zaścianki. Koszt wykonania zadania wyniósł 639 972,12 zł. Z tego 75% pochodzi z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.