Golub-Dobrzyń

Przebudowa drogi gminnej Zaręba – Bedewo – Golub-Dobrzyń w miejscowości Zaręba

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 110264C, wykonane zostały nawierzchnia jezdni o szerokości od 5 m do 5,5 m i długości 523 m , pobocza i zjazdy oraz wyremontowano chodnik.

Koszt realizacja zadania brutto to 540 418,64 zł Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 324 251,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Poćwiardowo – granica gminy

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 110203C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 110202C wykonane zostały nawierzchnia jezdni o szerokości od 4 m i długości 959 m, pobocza, budowa i przebudowa zjazdów oraz roboty konserwacyjne istniejących elementów drogi.

Koszt realizacja zadania brutto to 517 225,21 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 310 335,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Pląchoty – Józefat w miejscowości Wrocki

W latach ubiegłych wyremontowane zostały II odcinki tej drogi. W ramach przebudowy drogi gminnej 1102015 C wykonane zostały: nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m i długości 228 m, zbudowano chodnik oraz wykonano zjazdy.

Koszt realizacja zadania brutto to 240 490,58 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 144 294,00 zł.