Gniewkowo

Przebudowa drogi gminnej nr 150313C w Kawęczynie

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 149 877,31 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 1 889 926,00 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 150313C w miejscowości Kawęczyn – Stare Grabie, gmina Gniewkowo, której początek to skrzyżowanie z drogą powiatową 2526C, koniec natomiast przy ostatnich budynkach mieszkalnych przed granicą z gminą Aleksandrów Kujawski.

Prace polegają na przebudowie drogi gminnej w zakresie wykonania nowej konstrukcji jezdni (bitumicznej 2-warstwowej) wraz z lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 326 711,27 zł. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości inwestycji, tj.: 796 026,00 zł.

Inwestycja objęła m.in. wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów do posesji i na pola uprawne.