Fabianki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Duża

Całkowita wartość inwestycji wynosi 595 239,78 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 357 143,00 zł.

W ramach zadania na długości 995 mb  przebudowana została nawierzchnia jezdni,  pobocza gruntowe, dwa przystanki komunikacyjne z peronami, dwa skrzyżowania (z drogą gminną nr 190210C oraz drogą powiatową nr 2737C), wykonane zostało wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem  oraz chodnik z kostki brukowej betonowej (345 mb).