Dobre

Przebudowa drogi gminnej Czołpin – Bodzanowo

Inwestycję rozpoczęto od wykonania robót przygotowawczych, mających na celu odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Istniejącą nawierzchnię wykorzystano jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwą wzmacniającą z siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych przesączonych asfaltem, została przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Ponadto wykonano szereg robót ziemnych związanych z profilowaniem i uzupełnieniem poboczy kruszywem łamanym lub destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Zamontowano także oznakowanie pionowe zwiększające poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nadmiar wód deszczowych z projektowanej nawierzchni jezdni odprowadza się do istniejących rowów przydrożnych, które oczyszczono podczas prowadzenia robót.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 383 554,95 zł Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 268 488,00 zł.

Roboty wykonała Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku.

Przebudowa drogi gminnej Szczeblotowo – Bodzanowo w miejscowości Ludwikowo

Inwestycję rozpoczęto od wykonania robót przygotowawczych, mających na celu odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Istniejącą nawierzchnię wykorzystano jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego została przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.  Ponadto wykonano szereg robót ziemnych związanych z profilowaniem i uzupełnieniem poboczy destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Zamontowano oznakowanie pionowe zwiększając poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nadmiar wód deszczowych z nawierzchni jezdni odprowadza się w otaczający teren.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 279 405,57 zł. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 195 583,00 zł.

Roboty wykonała Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku.