Dąbrowa Chełmińska

Przebudowa części ulicy Rzemieślniczej oraz ulicy Kamiennej oraz sięgacza ulicy Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Przebudowa drogi polega na wykonaniu krawężników i obrzeży, podbudowy jezdni oraz jej  nawierzchni. Zaplanowano budowę chodników i zjazdów, wykonanie również kanałów i wpustów montażowych oraz zamontowanie oznakowania drogowego.

Całkowity koszt przebudowy to 1 456 320,00 złotych. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania.

Wykonawcą robót jest firma BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka.