Czernikowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 531 780,57 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 2 088 525,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano: wybudowanie jezdni, zjazdów do posesji, odwodnienia oraz zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą robót to Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o. o. Sp. k.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 518 202,47 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 2 710 921,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano: wybudowanie jezdni, zjazdów do posesji, odwodnienia oraz zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą robót to firma Usługi Sprzętowo-Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński.