Ciechocinek

Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej – ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku

Odcinek ulicy Wołuszewskiej do 2014 r. stanowił drogę powiatową. Po jego przejęciu przez Gminę Miejską Ciechocinek posiada status drogi gminnej i w związku z powyższym podjęto działania w celu poprawy stanu nawierzchni jezdni, budowy chodnika i budowy oświetlenia dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, mieszkańców Ciechocinka i przyległej Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Droga gminna łączy się z drogą powiatową o tym samym numerze, która z kolei posiada połączenie z drogą krajową nr 91. Drogą gminną odbywa się ruch komunikacji pasażerskiej w Krajowym Transporcie Samochodowym oraz dowożone są dzieci do szkół podstawowych w Wołuszewie i Ciechocinku oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karczemce. Ponadto dowożone są dzieci niepełnosprawne z terenu Ciechocinka do szkół specjalnych i Placówki Szkolno-Wychowawczej w Toruniu.

Planowany do remontu odcinek drogi posiadał nawierzchnię asfaltową jednowarstwową nieremontowaną od kilkudziesięciu lat, w wielu miejscach pozapadaną, popękaną, połataną z różnymi pofałdowaniami z poboczem gruntowym. Na odcinku 850 m brak było chodnika, a stan rowów odwadniających nie zapewniał spełniania przez nie właściwej funkcji tj. odwodnienia jezdni. Na części drogi znajdowało się oświetlenie starego typu tj. lampy rtęciowe o mocy 400W w bardzo złym stanie technicznym.

Zaplanowano remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy asfaltowej z masy SMA wraz z odtworzeniem rowów odwadniających, budowę chodnika z kostki betonowej długości 850 m, o szerokości 1,50 m oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego w systemie LED. Szerokość chodnika uzależniona jest szerokością pasa drogowego pomiędzy jezdnią asfaltową a granicą działki, na której znajduje się pas drogowy.