Ciechocin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miliszewy

Całkowita wartość inwestycji wynosi 329 591,50 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 164 795,00 zł.

W  ramach przebudowy zaplanowano wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego.

Długość przebudowanego odcinka 803 mb, szerokość jezdni 3,5 m. pobocza 0,75 m lokalnie zwężone z uwagi na szerokość pasa drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrkowo (Etap II)

Całkowita wartość inwestycji wynosi 329 591,50 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 164 795,00 zł.

W  ramach przebudowy przewiduje się wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej z grubości 3 cm, warstwy profilowej grubości 3 cm, wykonanie podbudowy warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne.

Długość odcinka drogowego 1178 mb, szerokość jezdni 4,0 m, obustronne pobocza szerokości 0,75 m.