Chodecz

Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki – Mstowo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 162 339,91 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.:  697 403,00 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego, odwodnienia, ułożona zostanie  warstwa wiążąca i warstwa ścieralna betonu asfaltowego, zostaną utwardzone pobocza kruszywem kamiennym, zbudowane zostaną mijanka oraz peron przystankowy. Zadanie obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych.

Roboty budowlane wykona Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku. Opracowanie dokumentacji – Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacji Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z Chocenia.

Przebudowa drogi gminnej Pyszkowo – granica gminy – Sarnowo – granica gminy – Łania

Całkowita wartość inwestycji wynosi 641 751,27 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.:  385 050,00 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego, odwodnienia, ułożona zostanie  warstwa wiążąca i warstwa ścieralna betonu asfaltowego oraz zostaną utwardzone pobocza kruszywem kamiennym, zbudowane zostaną mijanki oraz peron przystankowy.. Zadanie obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych.

Roboty budowalne wykona Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku. Opracowanie dokumentacji – Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacji Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z Chocenia.

Przebudowa drogi Szczecin – Psary

Całkowita wartość inwestycji wynosi 417 233,22 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.:  250 339,00 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego, odwodnienia, ułożona zostanie  warstwa wiążąca i warstwa ścieralna betonu asfaltowego, zostaną utwardzone pobocza kruszywem kamiennym, zbudowane zostaną mijanki oraz peron przystankowy. Zadanie obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych.

Roboty budowlane wykona Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku. Opracowanie dokumentacji wykona Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacji Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z Chocenia.