Chełmno (miasto)

Przebudowa ulicy Osnowskiej w Chełmnie

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 190 587,59 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 714 352,00 zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji organizacji ruchu, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, elementy ulic, podbudowę, frezowanie i zabezpieczenie nawierzchni, położono nawierzchnię oraz wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.