Bytoń

Przebudowa drogi gminnej Stróżewo-Faliszewo oraz przebudowa drogi gminnej Świesz

Całkowita wartość inwestycji wynosi 870 000,00  zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55%.

W ramach inwestycji przebudowano dwie drogi. Wykonano m.in. podbudowę, nawierzchnię, zjazdy, przepusty oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą obydwu odcinków była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” SP. z o.o. z Inowrocławia.