Brzuze

Przebudowa drogi gminnej Trąbin – Radomin

W ramach zadania na odcinku 2.363 metrów w istniejącym pasie drogowym zaplanowano: wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych, wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów, wykonanie pobocza, wykonanie chodnika, wykonanie peronu przystankowego, przebudowę skrzyżowania, wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem hybrydowym, wykonanie elementów związane z bezpieczeństwem (oznakowanie pionowe i poziome).

Gmina Brzuze podpisała umowę na realizację ww. zadania z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

Całkowity koszt inwestycji po przeprowadzonym przetargu wynosi 1 279 578,47 zł brutto, dofinansowanie z FDS 75%. Termin realizacji zadania – listopad 2020.