Boniewo

Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple

Dofinansowanie zadania z  Funduszu Dróg samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 290.596,00 zł.

W zakres zadania wchodzą dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb. Zgodnie z projektem budowlanym zaplanowano m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, położenie nawierzchni jezdni oraz wykonanie oznakowania.

Planowane zakończenie realizacji zadania  to sierpień 2020 roku.

Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych tj. 567 124,00 zł.

W zakres zadania wchodzą trzy odcinki drogi gminnej o łącznej długości 2997 mb. W ramach inwestycji położona zostanie nawierzchnia jezdni oraz wykonane zostaną oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zakończenie zaplanowano na sierpień 2020 roku.

Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia

Zakres zadania dotyczy drogi gminnej o długości 502 mb, w tym: robót przygotowawczych, robót ziemnych, położenia nawierzchni jezdni, oznakowania i wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robót wykończeniowych.

Dofinansowanie zadania z  Funduszu Dróg samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 165 747,00 zł.