Białe Błota

Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Sokolej w miejscowości Murowaniec

Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 2 010 741,39 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę drogi oraz pasa zieleni, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz sieć telekomunikacyjnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum: Lider- PROBIF Sp. z o. o., Partner – BRUKOP Anna Andrysiak.

Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą w Przyłękach

Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 277 165,00 zł.

W ramach inwestycji rozbudowana została droga oraz pas zieleni, przebudowana została instalacja deszczowa, zewnętrzne instalacje teletechniczne i elektryczne.

Wykonawcą robót budowlanych była firma DROMAKS Piotr Myszkier.